Dzieje lepszego zarządzania

Pojęcia takiego rodzaju jak Lean Management zwykle mają niezwykle ciekawą historię, a nietrudni się domyślić, że jeśli chodzi o kwestie związane z zarządzeniem szeroko rozumianym to najczęściej chodzi o czasy nowoczesności a więc nam współczesne. Otóż twórcą terminu lean był niejaki

John Krafcik,

Szkolenia na luty:

 

który po raz pierwszy użył go po koniec lat osiemdziesiątych na terenie Stanów Zjednoczonych gdzie niezwykle gorąco były dyskutowane różne problemy związane z zarządzeniem i kierowaniem przedsiębiorstwami.

Następnie grupa amerykańskich naukowców podchwyciła to słowo i rozpoczęły się badania na dużą skalę, które prowadzono na uniwersytecie w Massachusetts w instytucie technologii. Oczywiście należy też zwrócić uwagę na obszar tych badań, który zawsze w takich okolicznościach musi dotyczyć konkretnych firm, które są najlepszym przykładem wykorzystania tego lub innego typu zarządzania. W przypadku tej metody przedstawiono czy też wzięto pod lupę mówiąc językiem kolokwialnym sektor motoryzacyjny jaki niezwykle intensywnie się zaczął rozwijać na terenie Ameryki Północnej ale też na przykład w Azji. Badania jakie zaczęto prowadzić kazały uznać za idealny przykład działania metody zarządzania lean czyli „szczupłej” koncert toyota, w którym na największą skalę wprowadzono tego typu rozwiązania.

Oczywiście wcześnie byli prekursorzy takiej filozofii działania w biznesie produkcyjnym i motoryzacyjnym a mamy w tym miejscu oczywiście na myśli fabryki Forda z jakich zaczęły słynąć Stany Zjednoczone na początku zeszłego wieku. Jak więc widać wyraźnie, lean ma ponad państwowe emanacje oraz ugruntowanie a zawsze celem jest oczywiście oszczędność, która nigdy nie zna granic i ma tylko jeden cel – zysk.

Znalaźliście nas poprzez następujące frazy:
  • shop floor management zarządzanie
  • http://www.lean-management.com.pl/